Огляд IDO платформи — CRODO

Досить недавно на мережі Cronos запустилася платформа IDO — Crodo. Платформа є повністю децентралізованою, за рахунок чого система автоматично все розподіляє між користувачами, що є дуже зручною та безпечною фічею.

Алокація у проекті виходить методом розіграшу. Її отримати можна виконуючи завдання проекти, а також заморожуючи ваші токени на платформі. До того ж платформа має досить цікавий механізм. Не обов’язково заморожувати велику кількість токенів на короткий час, а можна заморозити набагато менше, але, наприклад, на рік довше.

Також у проекту є титули, які дають бонуси до алокації:

  • Члени екіпажу — базове звання.
  • Мічман — видається після 1 місяця блокування, дає + 15% до гравітації.
  • Командир — видається після 3 місяців блокування, дає +20% до гравітації.
  • Капітан — видається після 6 місяців блокування, дає +25% до гравітації.
  • Адмірал — видається після 12 місяців блокування, дає + 30% до гравітації, а також дає рівень “Чорна діра”, якщо ваш рівень “Пульсар”

Проект використовує досить неполярну, але дуже зручну систему повідомлень. Всі повідомлення щодо всіх дій, сейлів, підтверджень на платформі будуть приходити вам у роботі телеграм.

Для того, щоб у користувачів не було проблем до доступу до сайту, при великому напливі людей Crodo використовує CDN та DDOS захист від CloudFlare та хостинг на найпотужніших серверах хостингу DigitalOcean.

Зараз у Crodo проходить амбасадорська програма, в якій може взяти участь кожен і зможе гарантовано заробити токени платформи. Нині розпочалася перша епоха, яка почалася буквально 2 тижні тому і закінчиться 10 квітня. Про неї я напишу окрему статтю та додам нижче.
Реєстрація на сейл головної монети ido платформи — CROD відбудеться 21.03.2022 По цьому раджу дочекатися та зареєструватися і можливо вам пощастить купити гемну монету чудового проекту.

Це був мій переклад моєї статті на Українську мову

Official Website — https://crodo.io/
Official Twitter — https://twitter.com/Crodo_io
Official GitHub — https://github.com/Crodo-io
Official Discord — https://discord.gg/crodoio/

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alexeykorzhylov

Alexeykorzhylov

More from Medium

The CRODO Ambassador Programme (HOW TO PARTICIPATE?)

CRODO. Referral programs.

Review of Crodo.io partners. Part 2

CRODO VS Lavax Pad: Battle Of Launchpads